Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2014

951206
22:03
8239 da93
Reposted frompompompom pompompom viamnu mnu
951206
22:02
Bo miewam zimne dłonie, lecz zawsze gorące usta
— Ten Typ Mes
Reposted fromohhh ohhh viamnu mnu
951206
22:02
4807 6182 500
nie wiem z czego, ale święte słowa!
Reposted fromtimetolove timetolove viamnu mnu
951206
22:01
0678 3e31
Reposted fromcalifornia-love california-love viamnu mnu
951206
21:58
Tak bardzo niefortunnie jest urodzić się człowiekiem, który zawsze kocha bardziej niż jest kochany.
Reposted fromtereseek tereseek viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:57

Prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna

— Leszek Miller
Reposted fromslodkokwasne slodkokwasne viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:57
4958 c211
Reposted fromnakedsoul nakedsoul viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:57
7919 f5b7 500
Reposted fromblackrose blackrose viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:56
5066 a390 500
Reposted fromModeleczka Modeleczka viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:56
Jesteś taka młoda, a już gorzko smakujesz.
Reposted fromnezavisan nezavisan viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:56
2344 621b 500
Reposted frommessinhead messinhead viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:56
W życiu nie ma powrotów, czas przecież nigdy nie zawraca.
— Eldo
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:55
Nie ścigaj człowieka, który postanowił od Ciebie odejść. Nie proś, żeby został. Nie błagaj o litość.
On pojawił się w Twoim życiu tylko po to, żeby obudzić w Tobie to, co było uśpione. Muzykę, z której nie zdawałeś sobie sprawy.
Jego misja jest zakończona. Podziękuj mu i pozwól odejść. On miał tylko poruszyć strunę. Teraz Ty musisz nauczyć się na niej grać.
— Pawlikowska
951206
21:55
8855 395e 500
o kurwa
Reposted fromcapsel capsel viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:55
Przepraszam dawną miłość, że nową uważam za pierwszą.
— W. Szymborska ♥
Reposted fromnivea nivea viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:55
951206
21:55
Są chwile, gdy samotnie spadam w dół
To są dni, kiedy nie mam sił, świat pęka w pół
I nikt nie wie, kim jestem, dokąd idę czy jeszcze
Dziś samotny stoję przed Tobą, ciągle jeszcze żyję, wierzę i jestem
— Rychu Peja Solufka "Pozwól mi żyć" (Są chwile) (ft. Glaea, Ana Herrero)
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:54
3623 ed85
 łuuuhuuu 6 dni do matmy . <3 :|
Reposted fromzenibyja zenibyja viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:54
Wszystko jest lepsze, kiedy nic Cię nie obchodzi.
— M. Pilarska
Reposted fromklvgfwef klvgfwef viaoceanstrat oceanstrat
951206
21:53

Facet może mi mówić, co mam robić, tylko wtedy, kiedy jestem naga.

— Piotr C
Reposted fromcarre carre viaoceanstrat oceanstrat
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl